Energia słoneczna – zasoby, technologie, korzyści (OZE, energia odnawialna, fotowoltaika)

Wiatraki i magazyny energii to rozwiązania, które wzajemnie się uzupełniają. Wiatraki dostarczają energię elektryczną, a magazyny energii przechowują nadmiar energii produkowany przez wiatraki w czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest niskie. W ten sposób magazyny energii pomagają w optymalizacji produkcji energii i wykorzystaniu jej w bardziej efektywny sposób.